ការ Review AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7800 XT គឺជាកាតមធ្យមដ៏ល្អបំផុតនៅលើទីផ្សារ

ឥឡូវនេះ RX 7800 XT មានរបស់ដែល RX 6800 XT មិនមាន ពោលគឺ AI accelerator cores ដែលអាចផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកការងារ AI កម្រិតខ្ពស់ដូចជាការបង្កើនទំហំ និងដំណើរការ AI ទូទៅផ្សេងទៀត ហើយ 7800 XT មានមុខងារ Ray Tracingបានល្អ។

ប៉ុន្តែ rasterization គឺជានំប៉័ង និងប៊ឺរបស់ AMD Radeon ហើយតាមមាត្រដ្ឋាននោះ អ្នកពិតជាទទួលបានប្រហែល 12% និង 5% ការលេងហ្គេមកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្រិត 1080p និង 1440p រៀងគ្នា ហើយវាមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅកម្រិត 4K ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនខ្វល់ពី Ray Tracing ឬដំណើរការម៉ូដែល AI ដែលមានស្ថេរភាព Diffusion-like (ដែលអ្នកទំនងជាប្រើផ្នែករឹង Nvidia យ៉ាងណាក៏ដោយ)។

AMD Radeon RX 7800 XT Review - IGN

RX 7800 XT បំពាក់នូវ VRAM 16GB ជាមួយនឹង memory bus ធំ 256-bit ជាមួយនឹង memory clock 2,425 MHz សម្រាប់ល្បឿន 19.4 Gbps។ នេះគឺយឺតជាងល្បឿនអង្គចងចាំដែលមានប្រសិទ្ធភាព 21 Gbps របស់ RTX 4070។

ប្រភព​ ៖ Techradar